OPOMBA: minimalni znesek naročila € 200, - Imate vprašanja ali vas zanima račun? Potem prosim stik srečal on op.

Izjava o zasebnosti Head Supplies BV

ZASEBNOST VERKLARIRANJA

Headsupplies BV spoštuje zasebnost obiskovalcev svoje spletne strani, zlasti pravice obiskovalcev glede avtomatizirane obdelave osebnih podatkov. Zaradi popolne preglednosti z našimi strankami smo zato oblikovali in izvajali politiko v zvezi s samimi postopki obdelave, njihovim namenom in možnostmi, da posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, čim bolje uresničijo svoje pravice. 

Za vse informacije, ki se nanašajo na iskanje osebnih podatkov o uporabnikih na spletnem mestu avtoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Spletna stran uporablja piškotke in druge sisteme za sledenje, ki jih lahko sprejmete, sprejmete in shranite z nian-geanonimiseerde analytische piškotki in sledite piškotkom v računalniku in mobilnem telefonu tabličnega računalnika.

Met het voortzetten van het bezoek van deze spletno mesto sprejema v de volgende gebruikersvoorwaarden.  

Politika zasebnosti je objavljena na spletni strani beschikbare versie van de Politika zasebnosti je ena eni versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.
 

Člen 1 - Pravne določbe

 1. Spletno mesto (v nadaljevanju tudi »Spletno mesto«): www.headsupplies.nl
 1. Odgovorna za obdelavo osebnih podatkov (v nadaljevanju tudi: „Administrator“): Headsupplies BV s sedežem na naslovu Nieuwe Binnenweg 5bg, 3014 GA Rotterdam, številka gospodarske zbornice: 55058906.Artikel 2 - Toegang tot de spletno mesto
De toegang tot de spletno mesto en het gebruik is strikt persoonlijk. Spletno mesto U zult deze je prav tako pridobilo informacije o daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politicke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbieding anan. 


Artikel 3 - Vsebina spletnega mesta  
Vse oznake, slike, komentarji, ilustracije, (animirane slike), video posnetki, video posnetki, tudi vse tehnične aplikacije, ki se uporabljajo na spletni strani, imajo poznejše funkcije na vseh spletnih mestih, vse ostale pa so na voljo na spletnem mestu zijn gebruikt, bij mokra vrata intelleuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of ananpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische aplications, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordeliboden, je deset moči. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, can dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.


Artikel 4 - Poiščite spletno mesto
Voor het goede beheer van de spletno mesto lahko najdete v trenutku:

 • začasno ustavi, prekine ali omeji dostop do določene kategorije obiskovalcev do celotnega ali dela spletnega mesta
 • vse informacije najverjetneje delujejo na spletnem mestu kan verstoren of in strijd je izpolnjen državljan mednarodnega premočenja in strijd je izpolnjen internetni bonton
 • de spletna stran tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde posodobitve uit te kunnen voeren 5. člen - Odgovornosti
Administrator nikakor ni odgovoren za napake, okvare, težave ali prekinitve delovanja spletnega mesta, zaradi katerih spletna stran ali ena od njegovih funkcionalnosti ni dostopna. Način, kako se povežete s spletnim mestom, je vaša odgovornost. Sami morate sprejeti vse ustrezne ukrepe, da med drugim zaščitite svojo opremo in podatke pred virusnimi napadi na internetu. Odgovorni ste tudi za spletna mesta in informacije, ki jih iščete po internetu.

De beheerder niet aansprakelijk za pravne postopke die tegen u worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de spletno mesto diensten toegankelijk prek interneta
 • pravilnik o zasebnosti vanwege het schenden van de voorwaarden van deze

De beheerder niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de web. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze spletna stran, je hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. 


6. člen - Zbiranje podatkov
Vaše podatke zbirajo Headsupplies BV in zunanji procesorji. Osebni podatki pomenijo: vse informacije o določeni ali določljivi fizični osebi; določljiva fizična oseba, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti z identifikatorjem, kot so ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali eden ali več elementov, značilnih za fizične, fiziološke, genetske, psihološke , ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto.

De persoonsgegevens die na spletni strani worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met in en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.  


7. člen - Vaše pravice v zvezi z vašimi podatki
V skladu s členom 13 (2) (b) GDPR ima vsakdo pravico pregledati in popraviti ali izbrisati svoje osebne podatke ali omejiti obdelavo v zvezi z njim, pravico do ugovora zoper obdelavo in pravico do prenosljivosti podatkov. Te pravice lahko uveljavite tako, da nas kontaktirate na uprava@headsupplies.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het address waarop er met in contact can worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveeriten vage mit onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde funkcionaliteiten na spletni strani, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatian angevenven het moment van het vragen van de gegevens.


9. člen - Komercialne ponudbe
Komercialne ponudbe lahko prejmete od skrbnika. Če je ne želite več prejemati, pošljite e-pošto na naslednji naslov: uprava@headsupplies.nl.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die en perso (o). De beheerder je v geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. 


10. člen - Podatki o obdobju hrambe
De door de beheerder van spletno mesto verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. 

Artikel 11 - Piškotki 

 1. Piškotek je majhna besedilna datoteka, ki se ob obisku našega spletnega mesta namesti na trdi disk vašega računalnika. Piškotek vsebuje podatke, tako da vas lahko ob vsakem obisku našega spletnega mesta prepoznate kot obiskovalca. Potem je mogoče našo spletno stran nastaviti posebej za vas in si olajšati prijavo.  
 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies na spletnem mestu:

- Funktionele cookies: zoals sessie- en login cookies for het bijhouden van sessie- en inloginformatie. 

- Anonimizirani analitični piškotki: za ogled obiskov našega spletnega mesta na podlagi informacij o številu obiskovalcev, priljubljenih straneh in temah. Na ta način lahko komunikacijo in zagotavljanje informacij bolje prilagodimo potrebam obiskovalcev našega spletnega mesta. Ne moremo videti, kdo obiskuje naše spletne strani ali iz katerega računalnika obisk. 

 1. Več podrobnosti o piškotkih:

- Nobenih drugih piškotkov

 1. Wanneer u onze spletna stran bezoekt kunnen piškotke afkomstig van de verantwoordelijke en / of derden op uw aparatuur worden geïnstalleerd. 
 2. Za več informacij o het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies za alk besturingstype, nodigen wij uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faqArtikel 12 - Beeldmateriaal in anangeboden producten
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten na spletni strani kunnen geen rechten worden ontleend.


13. člen - Veljavno pravo
Op deze voorwaarden je Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 


Artikel 14 - Kontakt
Za vprašanja, informacije o izdelkih ali informacije o samem spletnem mestu se obrnite na: Administracija - Dodatki za glavo, uprava@headsupplies.nl.

Pravkar dodano na vaš seznam želja
Pravkar dodano v košarico:

# naslov #

# cena #
×